Kiinnittimet

Kiinnittimet

Ritilät on kiinnitettävä välittömästi heti asennuksen yhteydessä alusrakenteisiin. Asennustyössä on noudatettava turvallisuusohjeita ja annettuja määräyksiä. Kiinnittimiä suositellaan käytettäväksi 4 kpl/ritilä tai 4 kpl/m2. Kiinnittimiä valittaessa on otettava huomioon ritilän käyttötarkoitus ja alusrakenteet.

Kiinnittimet | Suomen Teräsritilä
Kiinnittimet | Suomen Teräsritilä

Yleisempien mallien havainnollistavat kuvat


Yleiskiinnitin, nro 1110

Normaalikiinnitin, nro 1120

Koukkukiinnitin, nro 1130

Turvaritilän yleiskiinnitin, nro 1140


Ajotasoritilä - yläosakiinnitin 33mm | Suomen Teräsritilä

Ajotasoritilä - yläosakiinnitin 33 mm

Yläosakiinnitin pyöreä 33 mm | Suomen Teräsritilä

Yläosakiinnitin pyöreä 33 mm Znk

BZ-normaalikiinnitin | Suomen Teräsritilä

BZ-normaalikiinnitin

Jatkoyläosakiinnitin | Suomen Teräsritilä

Jatkoyläosakiinnitin 33 mm Znk

Offshorekiinnitin 38-41 mm | Suomen Teräsritilä

Offshorekiinnitin 38-41 mm

Yläosakiinnitin 11 mm | Suomen Teräsritilä

Yläosakiinnitin 11 mm Znk

Yläosakiinnitin 16-21 mm | Suomen Teräsritilä

Yläosakiinnitin 16-21 mm Znk

Yläosakiinnitin 52 mm | Suomen Teräsritilä

Yläosakiinnitin 52 mm Znk

Yläosakiinnitin 33 mm | Suomen Teräsritilä

Yläosakiinnitin 33 mm Znk

Yleiskiinnitin | Suomen Teräsritilä

Yleiskiinnitin 33 mm Znk 1110

Yleiskiinnitin 11 mm | Suomen Teräsritilä

Yleiskiinnitin 11 mm Znk 1110

Sauman sitoja | Suomen Teräsritilä

Saumansitoja vahvistettu Znk

Kiinnitinmallit Sisältö
Yleiskiinnitin T-33 (jako=33 mm) Yläosa + alaosa + M8 ruuvi ja mutteri
HST yleiskiinnitin T-33 Yläosa + alaosa + M8 ruuvi ja mutteri
Normaalikiinnitin T-33 Yläosa + M8 kierteen muovaava ruuvi
HST kiinnitin/yläosa T-33 Yläosa + M8 kierteen muovaava ruuvi
Jatkokiinnitin, yläosa T-33 Yläosa (kiinnittää myös viereisen ritilän)
Kiinnitin, yläosa ks T-33 Pelkkä yläosa
Kiinnitin, alaosa ks T-33 Pelkkä alaosa
J-koukkukiinnitin 40 mm J-koukku M8 kierteellä + mutteri
J-koukkukiinnitin 50 mm J-koukku M8 kierteellä + mutteri
HST J-koukkukiinnitin J-koukku M8 kierteellä + mutteri HST
Turvaritilän yleiskiinnitin T-25 Yläosa 25 mm:n jaolla
Turvaritilän yleiskiinnitin T-16 Yläosa + alaosa + M8 ruuvi ja mutteri
Turvaritilän normaalikiinn. T-16 Yläosa + ruuvi (jako=16 mm)
Ruuvi M8 * 40 Kierteen muovaava ruuvi M8
Saumansitoja H25 ja H30 Parantaa kantavuutta reuna-alueilla
Kierrenasta M12 * 20 Putkipalkkien askelmaruuvin kiinnitys hitsaamalla