REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Teräsritilä STR Oy
Hevoshaankatu 2
FI-28600 Pori
Y-tunnus FI2010037-5

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Mari Tuominen
mari.tuominen@str.fi

3. REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri
Markkinointirekisteri

4. REKISTERIN YLLÄPITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
-Yrityksen nimi
-Yrityksen Y-tunnus
-Henkilön nimi
-Puhelinnumero
-Sähköpostiosoite
-Osoite

6. SÄÄNTÖJEN MUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, asiakkaalta itseltään, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.

7. TIETOJEN SIIRTÄMINEN JA LUOVUTTAMINEN

Yrityksemme käyttää EU:n tietosuoja-asetuksen sallimalla tavalla toimivia alihankkijoita verkkosivuston ylläpitoon sekä markkinointiin. Tällöin henkilötietoja siirretään alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi.

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.
Tietoja ei luovuteta EU:hun eikä ETA:n ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.


– Katso myös Evästekäytäntö