STR-Julkisivuritilä

STR-Täyspuristeritilä (A) sopii uusien sekä saneerattavien rakennusten julkisivujen verhoukseen, betonirakenteisiin, aurinkosuojiin ikkunoiden päälle, siltojen kaiteisiin sekä suojaseiniin. Täyspuristeritilässä säleiköt muodostavat nk. täyden ruutulokeron, jolloin ritilän ulkonäkö on aina sama riippumatta siitä miltä puolelta ritiläpaneelia katsotaan.

Julkisivuille sopii myös STR-Varjoritilä (B), jossa toinen säleistä on asetettu 45o kulmaan. Tätä ritilätyyppiä käytetään samoissa kohteissa kuin STR-Täyspuristeritilä A-tyyppiä.