STR-Lasikuituritilät

STR-Lasikuituritilät ovat kemiallisten aineiden sietokyvyltään erinomaisia ja niihin ei iske korroosio. Korkean sähkön eristävyyden johdosta ritilät sopivat hyvin myös sähköteollisuuden rakenteisiin.

GFK-ritilöiden valmistuskomponentteina käytetään hartsia, lujite-, lisä- ja väriaineita. Ritilät jaetaan valmistusmenetelmän perusteella kahteen eri ryhmään: valamalla ja vetomenetelmällä valmistetut ritilät. Lasikuituritilän etuja ovat hyvä kemiallinen kestävyys ja säänkestävyys, eikä se johda sähköä. Ritilät voidaan valmistaa eri värisenä. Kirkkaita värejä voidaan käyttää myös esimerkiksi hätäpoistumisteiden merkitsemiseen tehdastiloissa.

Käyttöalueet ja -kohteet

Lasikuituritilöiden käyttöalueet ovat mm. elintarvike- ja juomateollisuus, sellu- ja paperiteollisuus, muovi- ja kumiteollisuus, lääketeollisuus, offshore-laitteet, kuljetusala, vedenkulku- ja laivanrakennusteollisuus, peittaus- ja galvanointilaitokset.

Käyttökohteet ovat mm. tasot, hoitotasot, portaat, rampit, ylitysväylät ja tilat, joissa käsitellään kemikaaleja.

Lataa esite: STR-Lasikuituritilät