Suunnittelu

Kuormitus

Oikean ritilämallin ja mitoituksen valitsemiseksi on tärkeää tietää miten ritilää tullaan kuormittamaan. Sen johdosta on seuraavaksi lueteltu muutamia perussääntöjä:

Kuormituslaji Laskettu kuormitus (kN/m²)
Muutaman henkilön kuorma = 3,0
Jalankulkuliikenne yleensä = 5,0
Kevyen tavaran kuljetus ja kuormitus < 10,0
Raskaan tavaran kuljetus ja kuormitus > 10,0
Ajoneuvoliikenne Määräytyy korkeimman vaikuttavan pyöräkuormituksen ja kuormituspinta-alan mukaan.

Tasaisesti jakautunut kuorma

Taulukoissa ilmoitetut Q:n arvot eli ritilän kantavuus perustuvat valmistuksessa käytettävän rakenneteräksen S235JRG2 normeihin eli a = 156 N/mm². Myötörajan suhteen varmuuskerroin on 1,5.

Erikseen tilattaessa toimitamme myös rakenneteräksestä S355K2G3:sta valmistettuja ritilöitä, jolloin saadaan huomattavasti suurempi kantavuus ritilöille. Taulukoissa esiintyvät arvot ovat laskettu teoreettisin perustein ja niitä on useissa tapauksissa verrattu käytännön kokeisiin.

Kaikissa taulukoissa ovat voimassa seuraavat säännöt:

Porrastetun rajalinjan vasemmalla puolella on taipuma < 1/200 jännevälistä, kun tasaisesti jakautunut kuorma on 5 kN/m² tai 5 kPa. Hammastettua (XSP-tyyppiä) tilattaessa on otettava huomioon, että niillä on normaaliin ritilään verrattuna jonkin verran huonompi kantavuus.

Taulukoissa käytetyt tunnukset ja laskentaperusteet

Varmuuskerroin myötörajaan nähden on 1,5
Q = suurin sallittu tasaisesti jaettu kuorma (kN/m² tai kPa)
f = taipuma (mm) kuormalla Q

Lisätietoa: Kuormitustaulukko (pdf)