Ritilän leveysmitoitus

Alla olevassa taulukossa on esitetty ritilöiden leveysmitat (rakennemitat).
Täydestä 1000 mm leveydestä alaspäin.
Tyyppi 2 (k/K34 mm) on DIN-24576 standardin mukainen jako.

Selventävä kuva ritilöiden mitoista: